OSTRZEŻENIE Nr 28 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady œśniegu/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnośœć: od godz. 02:00 dnia 08.03.2016 do godz. 22:00 dnia 08.03.2016
Przebieg: W obszarach położonych powyżej 400 m n.p.m. prognozuje się wystąpienie opadów śœniegu, w dzień o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy œśnieżnej od 5 cm do 15 cm, miejscami do 20 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.