Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.  

Tegoroczna akcja, odbywająca się pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie” i trwająca w lutym, objęła swym zasięgiem ponad sto krajów na całym świecie. W Polsce inicjatywa została objęta honorowym patronatem przez panią Annę Streżyńską, Minister Cyfryzacji, oraz przez pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu Dzień Bezpiecznego Internetu został przeprowadzony dwuetapowo. 25 lutego 2016 r. w zajęciach edukacyjnych pod hasłem „Bądź świadomy i bezpiecznie korzystaj z Internetu” uczestniczyli uczniowie z klas I-III, natomiast następnego dnia w akcji udział wzięli uczniowie klas IV-VI.  Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w pogadankach na temat korzyści i zagrożeń płynących z Internetu, następnie obejrzały kreskówki z serii „Owce w sieci”. Celem kreskówek była edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Kreskówki odwoływały się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem, każda bajka zawierała morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń. Poruszono m.in. temat publikowania w Internecie różnego rodzaju zdjęć, ujawniania danych osobowych, braku anonimowości w sieci czy nękania za pomocą esemesów. Na zakończenie uczniowie klas młodszych rysowali prace własne na temat owieczek i kolorowali bohaterów historyjek, natomiast uczniowie klas starszych omówili netykietę, opracowaną wcześniej przez uczniów naszej szkoły. Pogadanki z dziećmi przeprowadziły panie Bożena Luszka i Renata Jankowska, a akcję zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką pań Ewy Parzygnat i Anny Charewicz.
 
Renata Jankowska