OSTRZEŻENIE Nr 26 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady œśniegu/1
Obszar: województwo dolnoœląskie - subregion nizinny
Ważnośœć: od godz. 16:00 dnia 29.02.2016 do godz. 08:00 dnia 01.03.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów œśniegu okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy œśnieżnej od 5 cm do 12 cm.
W subregionie wrocławskim do północy występować będą również opady deszczu ze œśniegiem.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.