Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-P-11/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa myjni sprzętu technicznego w JW. 1145 w Bolesławcu wraz z przebudową nawierzchni dróg, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie działki stanowiącej teren zamknięty.

[PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji Nr I-P-11_16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (379,33KB)]