Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie

Adres: Żeliszów 102, 59-700 Bolesławiec

Tel. 75 7843293

e-mail:

Szkolna strona internetowa:

http://spzeliszow.edupage.org/

Profil szkoły na Facebook-u:

https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Jana-Brzechwy-w-%C5%BBeliszowie/1431636353725044?ref=hl

Szkolny kanał You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UC-Uyh3SB4C9UuBIp6ceXkRQ

Dyrektor szkoły- Arkadiusz Kruszelnicki

Liczba uczniów w szkole-89 i 15 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie jest placówką przyjazną dla dziecka, charakteryzującą się brakiem anonimowości, wykazującą się dążeniem do utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa. Zajęcia dydaktyczne realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W systemie lekcyjnym prowadzimy nauczanie języka niemieckiego oraz języka angielskiego. Dysponujemy nowoczesnym placem zabaw oraz kompleksem boisk sportowych.

Szkoła aktywnie uczestniczy w projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie ze środków Unii Europejskiej. W ten sposób rozwijana jest baza dydaktyczna, uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, a nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje.

Działania szkoły są wspierane przez aktywnych rodziców uczniów oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

Szkoła Podstawowa w Żeliszowie.jpeg