Adres: ul. Kasztanowa 1, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec
Tel./Fax: 75 732 14 91
E-mail:
WWW: www.szkolawkruszynie.edupage.org
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego: mgr Dariusz Kunaszko
Liczba uczniów (szkoła): 74 
Liczba uczniów (przedszkole):  182

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Bolesławiec  Położony jest w miejscowości Kruszyn ok. 2 km. od Bolesławca. W zespole w 9 oddziałach (w tym 2 oddziały przedszkolne) uczy się 140 uczniów. Dodatkowo w zespole funkcjonuje Przedszkole dla dzieci 3-4 letnich, do którego uczęszcza 15-cioro dzieci. Przedszkole czynne jest od godz. 6:00 do 16:00.

Zajęcia w szkole odbywają się w godz. 8.00 – 16:00. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 – 16.00  oraz opiekę pielęgniarki szkolnej (raz w tygodniu). Uczniowie mają możliwość uczenia się dwóch języków obcych: języka niemieckiego i języka angielskiego. W placówce prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Są to koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne, sportowe. Dla uczniów klas I – III organizowane są również dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Zajęcia pozalekcyjne są nieodpłatne. Szkoła posiada 1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu, tablicą interaktywną, bibliotekę, salę gimnastyczną oraz kompleks nowoczesnych boisk sportowych i dwa place zabaw.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie realizuje program, w którym duży nacisk położony został na poziom kształcenia i nadanie mu europejskiego wymiaru. Dodatkowo promuje naukę języków obcych i edukacje: kulturalną, regionalną, europejską, patriotyczną, obywatelską, prozdrowotną, ekologiczną. Szkoła posiada liczne certyfikaty m.in.: Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, Szkoły „Dbającej o bezpieczeństwo. Od wielu lat szkoła jest partnerem w projektach wykorzystujących fundusze europejskie oraz realizuje własne projekty m.in. udział w projektach międzynarodowych. Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie lokaty w licznych konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych, a uczniowie klas szóstych wysokie wyniki w sprawdzianach zewnętrznych. Zespół nauczycieli to doświadczeni pedagodzy, którzy działają w myśl hasła : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie bliski dzieciom i rodzinie. W zespole działa Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie.jpeg