Adres: Kraśnik Dolny 45, 59-700 Bolesławiec 
Tel.: 75 736 99 29
Fax: 75 736 93 36
E-mail:
WWW: www.spkrasnik.edupage.org
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego: mgr Krystyna Myszkun
Liczba uczniów (szkoła): 138 osoby
Liczba uczniów (przedszkole): 50

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym jest jedną z ośmiu placówek oświatowych Gminy Bolesławiec. Obwód szkolny obejmuje uczniów z następujących wsi: Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Nowa Wieś, Lipiany i Chościszowice.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. W budynku nr 45 znajdują się sale lekcyjne klas II-VI, sekretariat szkoły i pracownia komputerowa.
Budynek nr 47 zajmują: „Radosne Przedszkole” - grupa 3-4 latków, dwa oddziały przedszkolne 5-6 latków oraz klasa I i świetlica szkolna. Częścią składową tego budynku jest sala gimnastyczna. Na terenie posesji ZSP znajdują się: bardzo dobrze wyposażony plac zabaw, dwa boiska wielofunkcyjne, bieżnia i skocznia w dal. Szkoła i przedszkole dysponują obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. W szkole działa świetlica szkolna, pełniąca funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz świetlica profilaktyczna, w ramach której prowadzone są zajęcia sportowe na basenie, polonistyczne, matematyczne i informatyczne.

Kadra pedagogiczna jest w pełni wykwalifikowana. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie  z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Placówka zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w niej bezpieczne warunki funkcjonowania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym.jpeg