OSTRZEŻENIE Nr 19 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnoœć: od godz. 10:00 dnia 07.02.2016 do godz. 22:30 dnia 07.02.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o œśredniej prędkośœci od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia najwyższych wartośœci porywów prognozuje się w subregionie wałbrzyskim.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.