OSTRZEŻENIE Nr 17 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 11:00 dnia 30.01.2016 do godz. 05:00 dnia 31.01.2016
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie silnego wiatru o œredniej prędkoœci od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim do 85 km/h, z południowego zachodu, w nocy również z zachodu.
Silny wiatr poczštkowo pojawi się w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, wieczorem obejmie obszar całego województwa.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.