OSTRZEŻENIE Nr 16 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnoœć: od godz. 19:30 dnia 25.01.2016 do godz. 07:30 dnia 26.01.2016
Przebieg: Na przeważajšcym obszarze prognozuje się wystšpienie mgły ograniczajšcej widzialnoœć do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Do godziny 20:00 dnia 26.01.2016 obowišzuje Ostrzeżenie Nr 15 o roztopach wydane o godz. 16:46 dnia 24.01.2016.