OSTRZEŻENIE Nr 13 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnoœląskie
Ważnoœć: od godz. 18:00 dnia 24.01.2016 do godz. 24:00 dnia 24.01.2016
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, przy gruncie od -5°C do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.