OSTRZEŻENIE Nr 11 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 23.01.2016 do godz. 07:00 dnia 24.01.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych i umiarkowanych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Strefa opadów powoli przemieszczać się będzie z zachodu na wschód województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Brak.