OSTRZEŻENIE Nr 9 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo dolnoœląskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnośœć: od godz. 22:00 dnia 18.01.2016 do godz. 06:00 dnia 20.01.2016
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -3°C. Prognozowana œśrednia prędkoœść wiatru od 4 km/h do 10 km/h. W drugiej częœci nocy z 19/20.01, na zachodzie regionu, przewiduje się stopniowy wzrost temperatury do około -10°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.