OSTRZEŻENIE Nr 7 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śœniegu/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnoœć: od godz. 22:20 dnia 15.01.2016 do godz. 09:00 dnia 16.01.2016
Przebieg: Prognozuje się wystśpienie opadów œśniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym powodujścych przyrost pokrywy śœnieżnej do 5 cm, w górach od 10 cm do 15 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.