OSTRZEŻENIE Nr 6 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 22:00 dnia 15.01.2016 do godz. 07:00 dnia 16.01.2016
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C co spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, przy gruncie od -7°C do -4°C. W cišgu 3 kolejnych dni temperatura powietrza utrzyma się poniżej 0°C.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.