70 lat…  czy to dużo, czy mało? W życiu jednego człowieka tyle wystarczy, by zamknąć je w jedną całość – od dzieciństwa poprzez snucie młodzieńczych marzeń i budowanie planów,  po radości i troski wieku dorosłego, zdobywanie wiedzy i doświadczenia, aż do zebrania owoców pracy  i podsumowanie dokonań. W życiu szkoły – to lata  pracy dziesiątek pedagogów, kilkadziesiąt roczników uczniów, każdego roku opuszczających jej mury, to codzienność i święta, zmiany i przebudowy, sukcesy i porażki. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie.

Inauguracją obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym był uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na który zostali zaproszeni emerytowani pracownicy szkoły. Uroczystą galę z tej okazji przygotowali uczniowie klasy V. Rozpoczynając uroczystość, uczennice Małgorzata Paszko i Sabina Ozga przywitały wszystkich zebranych, a w szczególności emerytowanych pracowników szkoły. Swoją wdzięczność za okazywany trud, zapał i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy uczniowie wyrazili w pięknie przygotowanym programie artystycznym, recytując wiersze z życzeniami oraz śpiewając piosenki. Po części oficjalnej przyszła pora na Szkolną Galę Kwiatową, na której zostały rozdane Nagrody Złotego Słonecznika za zasługi nauczycieli i pracowników szkoły w różnych kategoriach konkursowych. Dedykacje i przyznane nagrody sprawiły nominowanym wiele radości. Pod koniec uroczystości specjalną dedykację i życzenia uczniowie skierowali do Pani dyrektor Krystyny Myszkun, życząc „nerwów stalowych, rąk do pomocy gotowych, anielskiej cierpliwości i od wszystkich uczniów wdzięczności”. Do uczniowskich życzeń przyłączyli się również przedstawiciele Rady Rodziców, którzy na ręce Pani dyrektor złożyli kwiaty i podziękowania. Na zakończenie uroczystości w wyjątkowy sposób zostali wyróżnieni emerytowani pracownicy szkoły. Uczniowie złożyli emerytkom serdeczne życzenia, wręczyli piękne słoneczniki i listy gratulacyjne paniom Marii Orawiec, Kazimierze Kamińskiej, Marii Szłowieniec, Stanisławie Graszy, Elżbiecie Ziembikiewicz i Helenie Danielewskiej. W imieniu gości głos zabrała była dyrektor szkoły Maria Szłowieniec, która podziękowała za zaproszenie, nie ukrywając przy tym radości i wzruszenia. Po apelu panie emerytki zostały zaproszone na poczęstunek, w trakcie którego mogły powspominać dawniejsze szkolne czasy. Wzruszjącym akcentem wspólnego spotkania było przeglądanie szkolnych kronik, z których najstarsza opisuje początkowe lata istnienia szkoły, kiedy to dyrektorem była pani Julia Papis.

Kolejnym niezwykle miłym punktem obchodów  jubileuszu szkoły była wizyta pani Marii Orawiec, emerytowanej nauczycielki matematyki,  która przybyła w dniu 19 listopada na spotkanie z uczniami klas IV-VI. Uczniowie zasypali gościa pytaniami dotyczącymi nauki w dawnej szkole. Pani Maria z zapałem i zaangażowanie udzielała odpowiedzi. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek z minionych, nieznanych szkolnych czasów, kiedy to uczniami byli ich rodzice a nawet dziadkowie. Spotkanie przebiegło w serdecznej, miłej atmosferze, a na koniec pani Maria poczęstowała swych słuchaczy przygotowaną słodką niespodzianką.

W wiele wzruszeń i wspomnień obfitowało też jubileuszowe spotkanie uczniów i nauczycieli z pierwszymi absolwentami szkoły zorganizowane 3 grudnia w sali klasy VI. Choć nie wszystkim zaproszonym gościom udało się przybyć na spotkanie, to ich grono godnie reprezentowali państwo: Bronisława Rupa, Stanisława Puź, Aniela Ziembikiewicz, Edward Danielewski,  Halina Jędzierowska, Michał Rajfur, Helena Mądralska, Maria Rajfur, Czesław Rajfur, Stefania Gasek, Maria Herbut, Czesława Świtalska, Wanda Stodoła i Michalina Grabowska. Na spotkanie przybył również Pan Kazimierz Grabowski, który pracował w szkole jako nauczyciel. Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym przygotowanym przez uczniów klas IV-VI. Po wspaniałym wstępie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań honorowym gościom. Absolwenci z radością powracali wspomnieniami do swych szkolnych lat. Chętnie opowiadali o tym jak to trudno było się uczyć w powojennych klasach  zróżnicowanych wiekowo, jak ciężko było na pieszo pokonywać kilkukilometrową drogę do szkoły, często w śniegu i mrozie. Z sentymentem przekazywali z rąk do rąk stary egzemplarz szkolnego Elementarza, przypominając sobie czasy jak to pochylali się nad literami ściskając w  dłoniach stalówki, rysiki i pierwsze tabliczki służące do pisania. Drżącymi dłońmi przeglądali kroniki, wybierając te najstarsze, by na nowo choć na chwilę powrócić w myślach do tych trudnych, ale jakże szczęśliwych szkolnych czasów. By upamiętnić te wyjątkowe wspólnie spędzone chwile, absolwenci zostali poproszeni o wykonanie pamiątkowych zdjęć z uczniami każdej klasy. Pani dyrektor wręczyła też gościom Certyfikaty Honorowych Absolwentów Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym. Dalsza część spotkania absolwentów przebiegała w kameralnym gronie w bardzo miłej i ciepłej atmosferze, gdzie przy kawie i herbacie w czasie serdecznych rozmów z sentymentem i łezką w oku wspominano miniony czas. Na zakończenie spotkania zaproszeni goścei wpisali się do kroniki szkolnej.

Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim przybyłym gościom za tę niezwykłą podróż w jaką nas zabrali i za wzruszenia wywołane Z myślą o urozmaiceniu zajęć lekcyjnych w dniu 9 grudnia w lekcjach języka polskiego w klasie IV i V brały udział absolwentki naszej szkoły, uczennice Gimnazjum Samorządowego Nr 2 w Bolesławcu, Karolina i Magdalena Deberne. Z wielkim zaangażowaniem współuczestniczyły w prowadzeniu lekcji, przygotowały też karty pracy i dodatkowe pomoce dydaktyczne. Dziewczęta miały okazję wykazać się swą wiedzą polonistyczną, natomiast dla uczniów wizyta starszych koleżanek stanowiła uatrakcyjnienie zajęć. W najbliższych miesiącach przewidzianych jest kilka kolejnych takich lekcji. Wizyty absolwentów i ich współuczestnictwo w zajęciach jest nową formą współpracy nawiązanej w roku jubileuszowym między naszą szkołą a gimnazjum.

To jeszcze nie koniec wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym. Centralnym punktem obchodów będzie uroczysta gala zaplanowana na 22 stycznia 2016r. W maju przewidziany jest festyn rodzinny, którego organizacja odbędzie się przy współudziale Rady Rodziców, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich. Cieszymy się, że będziemy mieli okazję zaprosić jeszcze wielu honorowych gości, którzy wraz z nami będą świętować 70-lecie naszej szkoły.

Więcej informacji o obchodach jubileuszu można znaleźć na stronie internetowej szkoły: spkrasnik.edupage.org.

Renata Balińska-Piecyk