OSTRZEŻENIE Nr 1 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnoœląskie
Ważnoœć: od godz. 20:30 dnia 01.01.2016 do godz. 08:30 dnia 02.01.2016
Przebieg: Po opadach mokrego œniegu i deszczu ze œniegiem, które występowały w ciągu dnia przy temperaturze powietrza około 0°C, prognozuje się w nocy spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, przy gruncie od -6°C do -4°C. Największe prawdopodobieństwo występowania oblodzenia prognozowane jest w częœci centralnej i zachodniej, najmniejsze we wschodniej województwa. W dalszym okresie prognostycznym przewiduje się występowanie temperatur ujemnych w dzień oraz w nocy.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Do godz. 18:00 dnia 01:01:2016 obowiazuje Ostrzeżenie nr 83 o opadach marznących wydane o godz 13:45 dnia 31:12:2015