OSTRZEŻENIE Nr 83 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 00:00 dnia 01.01.2016 do godz. 18:00 dnia 01.01.2016
Przebieg: Miejscami prognozuje się wystšpienie opadów marznącego deszczu powodującego gołoledŸź. Strefa opadów będzie się powoli przemieszczać z zachodu na wschód województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.