OSTRZEŻENIE Nr 81 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 00:00 dnia 16.12.2015 do godz. 09:00 dnia 16.12.2015
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie na przeważajšcym obszarze mgły ograniczajšcej widzialnoœć do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.