Kontakt z Urzędem Gminy Bolesławiec:

ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec

  • Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

tel. 75 732 32 21-23, wew. 121

pokój nr 5 (parter)

  • ​Pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

tel. 75 732 32 21-23, wew. 112

pokój nr 10 (I piętro)

 

Kontakt z firmą odbierającą odpady komunalne:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor
tel. 76 870 30 26
fax 76 870 00 07
e-mail:

Dział Obsługi Klienta
tel./fax 76 870 30 45
e-mail:

NIP: 6950001773       
REGON: 390044713       
Numer KRS: 0000019263
(SR dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS)       
kapitał zakładowy: 500 000,00 zł