W związku z rezygnacją obecnego sołtysa – Agnieszki Chudzik, 9 grudnia w Kraszowicach odbyły się wybory przedstawiciela mieszkańców wsi. 

W tajnym głosowaniu decyzją mieszkańców wsi wybrano nowego sołtysa - Panią Marianę Korczuk-Zamojską. Dotychczasowa sołtys - Agnieszka Chudzik złożyła jej gratulacje i wręczając tabliczkę „sołtys” symbolicznie przekazała władzę swojej następczyni. Jednocześnie podziękowała wszystkim mieszkańcom, którzy przez ostatnie 5 lat wspierali ją w obowiązkach sołtysa.

Pani Agnieszce Chudzik dziękujemy za współpracę i mamy nadzieję, że to nie koniec wspólnej aktywności na rzecz Kraszowic i ich mieszkańców.

Nowej pani sołtys gratulujemy i życzymy, by praca na rzecz lokalnej społeczności wiązała się z satysfakcją.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach.

Karolina Wieczorek