Na podstawie art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zmianami), w związku z § 10 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane  wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2001r., Nr 8, poz. 31) prosimy o złożenie do dnia 31.01.2016r. informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na Państwa nieruchomościach. Złożenie tej informacji z jednej strony pozwoli Państwu wywiązać się z ustawowego obowiązku składania corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest, a z drugiej strony pozwoli uzyskać nam informację na temat aktualnej ilości tego wyrobu na terenie gminy.

Formularz, na którym informację należy złożyć widnieje poniżej.

PDFformularz.PDF (18,94KB)

Formularz ten dostępny będzie również w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 4, parter, w godzinach pracy urzędu.

 

Monika Krosondowicz