Każda parafia raz na 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną Ks. Biskupa. 17 listopada miała ona miejsce w parafii Trzebień. Z tej okazji Szkołę Podstawową w Dąbrowie Bolesławieckiej odwiedził szczególny Gość – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski - Pasterz Diecezji Legnickiej w asyście towarzyszących duszpasterzy, również miło nam było podczas tego wydarzenia gościć Wójta Gminy Bolesławiec - Pana Andrzeja Dutkowskiego. Wizyta tak szanownych Gości była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły.

Uroczyste przywitanie Księdza Biskupa przy wtórze pieśni religijnych Alleluja  i Zaufaj Panu zainicjowanych przez uczniów naszej szkoły było wzruszające i podniosłe dla wszystkich zebranych. Uśmiechnięty Ksiądz Biskup witał zebranych gestem, słowem, uściskiem dłoni.

Na początku tego niezwykłego spotkania, słowa powitania wygłosili uczniowie (Emilia, Weronika i Kacper) oraz dyrektor szkoły - Lilla Liszcz.

Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy Ks. Biskupa z uczniami, wspólny dialog rozweselił wszystkich, Ksiądz  Biskup skierował do zebranych słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego. Dziękując za możliwość  spotkania się w naszej szkole podziękował Panu Wójtowi  oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom za trud oraz poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.

Wójt  Gminy Bolesławiec - Pan Andrzej Dutkowski nakreślił wiele istotnych i ważnych spraw  życia mieszkańców naszej Gminy, a przede wszystkim podjętych działań dla dobra młodego pokolenia. Skromnym podarunkiem podziękował za wzajemną współpracę pomiędzy Gminą Bolesławiec i Legnicką Kurią Biskupią,

Dyrektor szkoły, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała Ks. Biskupowi i zaproszonym Gościom za przybycie, za poświęcony czas, za życzliwość i wyjątkową atmosferę, w której przebiegało całe spotkanie. Uczniowie podziękowali za słowo skierowane do nich oraz wręczyli Jego Ekscelencji upominek – kosz słodkości.

Na zakończenie wizyty Ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa i udał się na spotkanie z nauczycielami, pracownikami szkoły oraz na słodki poczęstunek.

Mam nadzieję, że wizyta Ks. Biskupa w progach naszej szkoły zapisze się nie tylko na stronach naszej kroniki, ale także w  naszych sercach i w pamięci jako niezwykła wizyta. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy J.E. Ks. Biskupowi Zbigniewowi wielu Łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej Diecezji.

Serdeczne podziękowania kieruję do Pani Katechetki - Anny Charewicz, Rodziców  oraz do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie wizyty Księdza Biskupa w naszej szkole.

Lilla Liszcz

Biskup.jpeg