Zapoczątkowany w 2014 roku rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” kontynuowany jest obecnie jako ”Bezpieczna+”. Jego celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Realizacja założeń programu  wymaga działań w środowisku szkolnym i lokalnym, budowania koalicji i współpracy między różnymi instytucjami. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  w Żeliszowie aplikowała we wrześniu tego roku do wojewódzkiego konkursu na udzielenie wsparcia finansowego w ramach wspomnianego pro-gramu. Zdobyte fundusze przeznaczone zostały między innymi na sfinansowanie kilku wyjazdów naszych uczniów do Bolesławca. Dzięki nim wszyscy mogli poznać siedziby i pracę instytucji i ludzi dbających zawodowo o nasze bezpieczeństwo.

15 października uczniowie klas I – III zwiedzili siedzibę Powiatowej Komendy Policji w Bolesławcu. Naszą przewodniczką po siedzibie Komendy była pani Beata Łuczkowska. Oprowadzając nas po budynku informowała zaciekawionych uczniów o zadaniach poszczególnych działów. 

Niezwykle istotnym elementem naszej wizyty było przypomnienie za pomocą ciekawych materiałów poglądowych o zasadach bezpieczeństwa w domu i drodze do szkoły. Okazało się, że nawet najmłodsi je znają i wszyscy bardzo aktywnie zgłaszali się do wypowiedzi. 

Jedną z największych atrakcji było zdjęcie odcisku palca, który każdy uczeń mógł zabrać ze sobą utrwalony na prawdziwym policyjnym druku. 
Klasy starsze -  IV, V VI odwiedziły Komendę Policji niemal miesiąc później – 8 grudnia. Opiekę nad naszymi uczniami przejęła pani Anna Kublik-Rościszewska - oficer prasowy Bolesławieckiej Komendy Policji, która najpierw oprowadziła naszych uczniów po budynku Komendy.

Po tym krótkim wprowadzeniu, opowiedziała o pracy policjantów z poszczególnych wydziałów, o roli dzielnicowego w społeczności lokalnej miasta. Przypomniała też wszystkim o obowiązkach uczniów w szkole, zachowaniu się w różnych sytuacjach dnia codziennego, przestrzegała o korzystaniu z wszelkiego rodzaju używek, jak też o odpowiedzialności każdego człowieka za swoje czyny. 

Bardzo atrakcyjna okazała się dla dzieci wizyta w bolesławieckiej jednostce wojskowej. 4 grudnia 23 Śląski Pułk Artylerii uroczyście obchodził Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii i z tej okazji otworzył swoje podwoje, dzięki czemu można było poznać codzienną pracę i sprzęt bojowy tych, którzy bronią naszego kraju.

Przydzielony grupie opiekun zaprowadził przybyłych uczniów na plac, na którym zorganizowano ogromną ekspozycję. Oczy wycieczkowiczów cieszył widok pojazdów z wyrzutniami rakietowymi, dowodzenia, pojazdów saperskich czy przyrządów do dokładnego wyznaczania celności strzału, ale największe zainteresowanie wzbudziła możliwość wzięcia do ręki prawdziwych karabinów. Tutaj chłopcy mogli pochwalić się znajomością nazw i kalibru zaprezentowanej broni, czym zaimponowali zawodowym żołnierzom. Niespodzianką i niewątpliwą atrakcją było strzelanie do tarcz z różnego rodzajów karabinów, jednak z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, bo małymi plastikowymi kulkami. 

Kolejny – równie emocjonujący – był wyjazd do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Najmłodsi uczestnicy projektu – klasy 0 – III poznały trudy pracy strażaka. Zobaczyliśmy specjalistyczne pojazdy i ich ciekawe wyposażenie. Każdy mógł sprawdzić jakim piaskiem posypuje się rozlany na jezdni olej, jak wysoko trzeba wspinać się do kabiny wozu strażackiego, jak wielkie i ciężkie są narzędzia do pracy na miejscu wypadku lub pożaru. Dzieci do-wiedziały się również, jakiego rodzaju pomocy mogą udzielać strażacy osobom poszkodowanym w nagłych wypadkach. Jedna z pierwszoklasistek wcieliła się nawet  na chwilę w rolę poszkodowanej z uszkodzonym kręgosłupem. W trakcie naszej wizyty okazało się, że nawet najmłodsi całkiem już dobrze pamiętają numery alarmowe i wiedzą jak rozmawiać z dyspozytorem w nagłych zdarzeniach.

Realizowany w naszej szkole program „Bezpieczna+” pozwala uczniom poznawać treści wykraczające poza standardowe wymagania edukacyjne. Dzieci poznają w atrakcyjnej formie zagadnienia istotne nie tylko dla nich, ale i dla ich rodzin oraz – szerzej – dla całego społeczeństwa. Dowiadują się, jak wiele osób dba codziennie o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Wiedzą do kogo mogą się zwrócić o pomoc.

Kolejnym elementem naszego udziału w programie będą zajęcia z zakresu pierwszej pomocy i reagowania w nagłych sytuacjach. Chcemy, aby nasi uczniowie potrafili nie tylko wezwać pomoc, ale również - sami jej udzielić. W dzisiejszych czasach może to być jedna ze szczególnie ważnych umiejętności. 

Joanna Sawicka, Grażyna Ott, Aleksander Kłodnicki