Witam serdecznie w Gminie Bolesławiec!
Z wielką otwartością witamy każdego przedsiębiorcę, który chce zainwestować Gminie Bolesławiec. Nasza gmina jest otwarta na nowe i kreatywne pomysły, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i wzbogacąa jej potencjał turystyczny i gospodarczy. Atrakcyjna lokalizacja Gminy Bolesławiec, położonej na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych południowo – zachodniej Polski (skrzyżowanie autostrad A4 i A18 wraz ze zjazdami „Golnice” i „Bolesławiec” na terenie gminy, droga krajowa 94 i droga wojewódzka 297 Jelenia Góra – Zielona Góra oraz trasa kolejowa E40 – element II paneuropejskiego korytarza transportowego) sprawia, że inwestorzy chcą nam zaufać i rozwijać swoje przedsiębiorstwa, a dzięki temu stają się częścią społeczności lokalnej. Dodatkowymi atutami Gminy Bolesławiec są także:

  • pełne uposażenie miejscowości naszej Gminy w infrastrukturę komunalną (wodociągi, kanalizacja); 
  • pełne uposażenie w infrastrukturę społeczną (place zabaw, boiska wielofunkcyjne i świetlice wiejskie) 
  • bogata i optymalnie zlokalizowana baza oświatowa (8 szkół podstawowych, 6 bibliotek publicznych, 7 przedszkoli publicznych, 1 przedszkole niepubliczne);
  • pełne pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przyspieszające proces lokalizacyjny i decyzyjny przy staraniach o pozwolenie na budowę; w trakcie sporządzania jest wiele zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które są widocznym przejawem proinwestycyjnego klimatu w naszej Gminie;
  • bezpośrednie sąsiedztwo miasta Bolesławiec.

Do Państwa dyspozycji jest zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników, przygotowanych do sprawnej obsługi inwestorów, zapewniających nieodpłatną pomoc przy realizacji Państwa inwestycji - w zakresie procedur administracyjnych.


Kontakt

mgr Joanna Kmita – inspektor ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Telefon +48 (75) 732 32 21, wew. 116
Fax: +48 (75) 735 17 83
e-mail:

Elżbieta Janiecinspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej 
Telefon +48 (75) 732 32 21, wew. 116
Fax: +48 (75) 735 17 83
e-mail:

mgr inż. Jarosław Babiasz Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Telefon +48 (75) 732 32 21, wew. 115
Fax: +48 (75) 735 17 83
e-mail:

mgr inż. Roman JaworskiZastępca Wójta Gminy Bolesławiec
Telefon +48 (75) 732 32 21, wew. 104
Fax: +48 (75) 735 17 83
e-mail:

 

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne oferty inwestycyjne na terenie Gminy Bolesławiec

Oferta nr 1 „Dąbrowa Bolesławiecka”
Podstawowe dane Powiat: Bolesławiecki
Gmina: Bolesławiec
Miejscowość: Dąbrowa Bolesławiecka
Powierzchnia: 11,5 ha
Typ: Greenfield
Właściciel Gmina Bolesławiec 11,5 ha
Przeznaczenie teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowo - produkcyjnej;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka, Uchwała Nr XVI/184/20 z dnia 30 września 2020 r.; symbole planu 1U, 1PU, 2PU.
Infrastruktura Elektryczność: sieć energetyczna oraz stacja transformatorowa bezpośrednio przy terenie
Gaz: sieć gazowa w odległości ok. 2 km
Woda: sieć wodociągowa bezpośrednio przy terenie
Kanalizacja sanitarna: przyłącze bezpośrednio przy terenie
Oczyszczalnia ścieków: Bolesławiec-ul. Graniczna 48, ok. 10 minut
Zabudowania: nie
Położenie Odległość od drogi wojewódzkiej: 297  - bezpośrednio przy terenie
Odległość od drogi krajowej: DK95  - 10 min
Odległość od dróg ekspresowych i autostrad: A4 - węzeł Bolesławiec – 2 minuty oraz A18 – węzeł Golnice: 7 minut
Odległość od lotniska: 1 h - Wrocław Starachowice, 1h 50 min – Dresden Flughafen
Odległość od kolei: ok. 10 min
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Bolesławiec
Odległość od bocznicy kolejowej: ok. 10 min
Miejscowość, w której znajduje się bocznica kolejowa: Bolesławiec
Widok ogólny Oferta Dąbrowa Bol.1.jpeg
Struktura własności Oferta Dąbrowa Bol.2.jpeg

 

Oferta nr 2 „Trzebień, ul. Spacerowa”
Podstawowe dane Powiat: Bolesławiecki
Gmina: Bolesławiec
Miejscowość: Trzebień,
nr. ewid. działek: 636/2, 497/2, 496/2, 495, 490
Powierzchnia: 24,16 ha
Typ:  Greenfield
Właściciel Gmina Bolesławiec 24,16 ha
Przeznaczenie teren obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów, zabudowy usługowej;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebień, Uchwała Nr XXIV/261/21 z dnia 29 września 2021 r.; symbol planu 3.P/U.
Infrastruktura Elektryczność: sieć energetyczna bezpośrednio przy terenie
Gaz: sieć gazowa w odległości ok. 9 km
Woda: sieć wodociągowa bezpośrednio przy terenie
Kanalizacja sanitarna: przyłącze bezpośrednio przy terenie
Oczyszczalnia ścieków: Bolesławiec-ul. Graniczna 48, ok. 16 minut
Zabudowania: nie
Położenie Odległość od drogi wojewódzkiej: 297  - bezpośrednio przy terenie
Odległość od drogi krajowej: DK95  - 18 min
Odległość od dróg ekspresowych i autostrad: A18 – węzeł Golnice: 5 minuty oraz A4 - węzeł Bolesławiec – 11 minut
Odległość od lotniska: 1 h - Wrocław Starachowice, 1h 50 min – Dresden Flughafen
Odległość od kolei: ok. 18 min
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Bolesławiec
Odległość od bocznicy kolejowej: ok. 18 min
Miejscowość, w której znajduje się bocznica kolejowa: Bolesławiec
Widok ogólny Trzebien Sp.jpeg
Struktura własności Trzebien Sp wl.jpeg

 

Oferta nr 3 „Suszki - złoże”
Podstawowe dane Powiat: Bolesławiecki
Gmina: Bolesławiec
Miejscowość: Suszki, nr. ewid. działek: 37/1, 73/1 i 87/2
Powierzchnia: 70,63 ha
Typ:  Greenfield
Właściciel Gmina Bolesławiec 70,63 ha
Przeznaczenie teren powierzchniowej eksploatacji złoża (złoże glin białowypalających się): ok. 55 ha,
tereny lasów: ok. 11 ha,
tereny rolne: ok. 4,6 ha;
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki, Uchwała Nr XXXVI/280/14 z dnia 24 września 2014 r., Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 4141 z dnia 6 października 2014 r.; symbol planu B.PG/P, B3.ZL, B1.R.
Infrastruktura Elektryczność: sieć energetyczna bezpośrednio przy terenie
Gaz: sieć gazowa w odległości ok. 9 km
Woda: sieć wodociągowa 600 m
Kanalizacja sanitarna: 600 m do przyłącza
Oczyszczalnia ścieków: Bolesławiec-ul. Graniczna 48, ok. 20 minut
Zabudowania: nie
Położenie Odległość od drogi wojewódzkiej: 297  - 3 min., 600 m
Odległość od drogi krajowej: DK95  - 15 min
Odległość od dróg ekspresowych i autostrad: A18 – węzeł Golnice: 30 minuty oraz A4 - węzeł Bolesławiec – 25 minut
Odległość od lotniska: 1 h - Wrocław Starachowice, 1h 50 min – Dresden Flughafen
Odległość od kolei: ok. 20 min
Miejscowość, w której znajduje się kolej: Bolesławiec, Lwówek Śląski
Odległość od bocznicy kolejowej: ok. 20 min
Miejscowość, w której znajduje się bocznica kolejowa: Bolesławiec, Lwówek Śląski