Zawiadamia  się, że w związku ze złożoną przez sołtysa wsi Kraszowice rezygnacją, Wójt Gminy ustalił termin zebrania mieszkańców wsi w sprawie wyborów sołtysa. Zebranie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 1700 (II termin godz. 1715) w Domu Ludowym w Kraszowicach.

  • Zarządzenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Kraszowice [PDFZWGB_123_15.pdf (303,79KB)]

Porządek zebrania wyborczego:

  1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
  4. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania.