Opublikowane zostały nowe projekty planów zagospodarowania przestrzennego

  1. dla wsi Dąbrowa Bolesławiecka,
  2. dla wsi Dobra,

które dostępne są w zakładce "Wyłożenia projektów planów miejscowych i studium gminy".

Paweł Stadnicki