Bolesławiecki Hufiec Pracy wraz z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu organizowali w tym roku Rejonowy Finał XVII edycji Konkursu Wiedzy o Policji pn. „Razem Bezpieczniej”. Natomiast współorganizatorami Konkursu byli Wojewódzka Komenda OHP oraz Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Całe przedsięwzięcie objął swoim patronatem Wójt Gminy Bolesławiec – Pan Andrzej Dutkowski, który gościł nas w swoim obiekcie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Dodatkowo Pan Wójt był fundatorem  nagrody dla uczestnika (tablet), który zdobył największą ilość punktów, a także zorganizował upominki dla każdego z uczestników konkursu. Rejonowy Finał zaszczyciło wielu znakomitych gości: Kierownik Wydziału Kształcenia i Wychowania DWK OHP – Pani Mariola Skorupka, Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu – Pan insp. Henryk Stefanko, Przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu: nadkom. Anna Nęcka, i sierż. Sztab. Beata Borowicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu – Pan Janusz Cieśla, Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości: Pani Grażyna Matczak – Podstarszy Cechu oraz Pani Urszula Róg – Kierownik Biura Cechu, Starszy Specjalista ds. Sportu DWK OHP – Pan Wojciech Gembara, Przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu: asp. sztab. Beata Łuczkowska, st. asp. Anna Kublik – Rościszewska (które corocznie przygotowują naszą młodzież do Konkursu), Podinspektor ds. promocji i public relations Urzędu Gminy Bolesławiec - Pani Karolina Wieczorek, a także Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie – Pani Beata Widera.

Jednak najważniejszą rolę odegrali uczestnicy przedsięwzięcia z myślą, o których był zorganizowany Konkurs Wiedzy o Policji. W konkurencji wzięło udział osiem trzyosobowych drużyn: dwie drużyny z Kamiennej Góry, dwie drużyny z Jeleniej Góry, kolejne dwie z Mysłakowic i Bolesławca. Przed Finałem Rejonowym młodzież wszystkich jednostek odbyła szkolenia oraz warsztaty z przedstawicielami Policji, a także powtarzała wiadomości z wychowawcami. Podsumowaniem ciężkiej pracy i nauki był test Finałowego Konkursu, a także część ustna, w której młodzież wykazuje swoją wiedzę oraz spostrzegawczość. Poziom był bardzo wysoki, a zwycięstwo przypadło drużynie z OSiW w Mysłakowicach, natomiast II i III miejsce zdobyły zespoły z HP w Bolesławcu. Największą ilością punktów mógł poszczycić się Mateusz Kukieła z OSiW w Mysłakowicach. Zmaganiom młodzieży dodatkowo współtowarzyszył konkurs pn. „Dopalacze kradną życie”, który będzie rozstrzygnięty na poziomie wojewódzkim.  

Oprócz zmagań uczestnicy oraz goście mogli posilić się przy zorganizowanym poczęstunku, oglądali pokaz sprzętu uzbrojenia Policji oraz relaksowali się przy występie artystycznym dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie jaki i słuchając muzyki w wykonaniu zespołu „Detroit Band”. Na zakończenie Finału Rejonowego XVII edycji Konkursu Wiedzy o Policji zostały wręczone puchary, nagrody, upominki i dyplomy.

Nina Rusin