OSTRZEŻENIE Nr 77 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 18:30 dnia 23.11.2015 do godz. 09:00 dnia 24.11.2015
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujšcy zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, przy gruncie do -6°C.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.