Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 12:00 dnia 15.11.2015 do godz. 22:00 dnia 15.11.2015
Przebieg: Prognozuje się wiatr o œredniej prędkoœci od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, początkowo z południowego zachodu, póŸniej z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Do godz. 04:00 dnia 16.11.2015 obowiązuje Ostrzeżenie nr 71 o intensywnych opadach deszczu, wydane o godz. 18:33 dnia 14.11.2015.