OSTRZEŻENIE Nr 74 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie - subregion nizinny
Ważnoœć: od godz. 12:00 dnia 15.11.2015 do godz. 04:00 dnia 16.11.2015
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie opadów deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokoœć opadów od 15 mm do 20 mm, lokalnie 30 mm.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Do godz. 22:00 dnia 15.11.2015 obiowišzuje Ostrzeżenie nr 72 o silnym wietrze, wydane o godz.06:42 dnia 15.11.2015.