Co to jest dobro wspólne? Jak rozumieć pojęcie interesu narodowego? Dlaczego w życiu tak ważne jest poczucie tożsamości narodowej? 97 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości okazała doskonałym pretekstem do podjęcia tak ważkich kwestii.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Kukuczki w Ocicach dyskusję w tym temacie przygotowali w formie montażu słowno-muzycznego. Składały się na niego utwory poetyckie,  podnoszące kwestię polskości. Uczestnicy uroczystości mieli także okazję wziąć udział w lekcji historii, gdzie przypomniano burzliwe i  tragiczne 123 lata pod zaborami: pruskim, austriackim i rosyjskim, a także przybliżono postać Józefa Piłsudskiego. Krótkie inscenizacje znacznie ułatwiły uczniom zrozumienie tej niełatwej tematyki, a także stanowiły zgrabne przerywniki. Nastrój powagi i zadumy skutecznie wzmagały pieśni patriotyczne, stanowiące podkład muzyczny. Niezmiernie optymistycznym akcentem, kończącym całą uroczystość, były wypowiedzi najstarszych uczniów w szkole. W krótkich słowach każdy szóstoklasista przedstawiał swoje zdanie na temat ojczyzny. Padły proste, ale jakże ważne słowa o przywiązaniu, dumie, pamięci…

Bez najmniejszych wątpliwości  można stwierdzić, iż „Jeszcze Polska nie zginęła…” i nie zginie, skoro najmłodsze pokolenie stać na tak świadome i dojrzałe zmierzenie się z przeszłością i przyszłością własnej Ojczyzny.

Edyta Sienkiewicz