OSTRZEŻENIE Nr 69 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 23:00 dnia 05.11.2015 do godz. 09:00 dnia 06.11.2015
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczajšcej widzialnoœć do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.