OSTRZEŻENIE Nr 68 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnoœląskie
Ważnoœć: od godz. 23:00 dnia 26.10.2015 do godz. 08:00 dnia 27.10.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na  znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialnoœć  do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.