Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 67 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 05:15 dnia 26.10.2015 do godz. 10:00 dnia 26.10.2015
Przebieg: Miejscami występuje i będzie się rozprzestrzeniać i utrzymywać na przeważajšcym obszarze województwa mgła ograniczajšca widzialnoœć do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.