16 października w Domu Ludowym w Kruszynie uroczyście obchodzono Święto Edukacji Narodowej. Każdego roku jest to czas podsumowań, ale także podziękowań. A dziękował Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski oraz dyrektorzy gminnych szkół.

Na początku głos zabrał Wójt Gminy – Andrzej Dutkowski, który podziękował wszystkim pracownikom gminnej oświaty za codzienny trud oraz zaangażowanie. Wójt podkreślił także zmiany, jakie zaszły w tej sferze działalności. Wspomniał także o budowanych właśnie przedszkolach, bogatej bazie dydaktycznej oraz zapleczu sportowym.

Następnie przyszedł czas na to, by dyrektorzy gminnych placówek wyróżnili tych nauczycieli oraz pracowników oświaty, którzy w ubiegłym roku szkolnym w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju oraz dobrych wyników swoich szkół.

Najważniejszym punktem piątkowego spotkania były Nagrody Wójta Gminy Bolesławiec, którymi wyróżnieni zostali: Kinga Palczewska, Danuta Sicińska-Burzawa, Joanna Kolasa, Małgorzata Cołokidzi, Lilla Liszcz, Agnieszka Domańska, Renata Buciak, Ewa Parzygnat, Grażyna Ott oraz Grzegorz Szylin.

Dodatkowo zgromadzeni zostali poinformowany, dlaczego Święto Edukacji Narodowej w Gminie Bolesławiec obchodzone było z dwudniowym opóźnieniem. Otóż dokładnie 14 października Arkadiusz Kruszelnicki – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana  Brzechwy w Żeliszowie został wyróżniony nagrodą przez Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast Małgorzata Cołokidzi – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźniku została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wiązało się to z wizytą nagrodzonych w Warszawie.

Uroczystość swoimi występami uświetnili uczniowie gminnych szkół.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

Karolina Wieczorek