Decyzją Wojewody Dolnośląskiego w dniach 13-14 października 2015 r. na terenienwojewództwa zostaną przeprowadzone ćwiczenia systemu powiadamiania i alarmowania.

W ramach ćwiczeń RENEGADE-SAREXW mogą być uruchomione systemy alarmowe. W ramach treningu zostanie wyemitowany 3-minutowy modulowany dźwięk syren - "ogłoszenie alarmu" oraz 3-minutowy ciągły - "odwołanie alarmu". 

Grzegorz Dziadek