19 września w Trzebieniu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Starosty Bolesławieckiego.

W zawodach wzięło udział dziesięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Różyńca, Wierzbowej, Raciborowic, Ławszowej, Zebrzydowej, Parowej, Trzebienia, Ocic, Nowogrodźca i Jurkowa. Druhowie zmagali się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7x50 z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Pierwsze miejsce zajęli strażacy z Nowogrodźca, drugie z Trzebienia, a trzecie - z Jurkowa. Na zawodach nie zabrakło zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski, Wójt Gminy Gromadka - Dariusz Pawliszczy, Wicestarosta Bolesławiecki - Marian Haniszewski i Członek Zarządu Powiatu - Stanisław Chwojnicki.

Zawody zakończyły się wręczeniem nagród, oraz rozprowadzeniem jednostek do wozów bojowych przez Komendanta Gminnego - Aleksandra Bitnera.

Agnieszka Faltyn