Biblioteka Publiczna w Brzeźniku

Biblioteka w Brzeźniku zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom wsi oraz okolic, służy również zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Do zadań biblioteki należy również upowszechnianie wiedzy i nauki a także rozwój kultury. W związku powyższymi zadaniami w Bibliotece podejmowane są następujące działania:

  • spotkania autorskie,
  • konkursy czytelnicze, recytatorskie i in.,
  • głośne czytanie książek (spotkania dla najmłodszych w każdy czwartek),
  • lekcje biblioteczne,
  • kurs komputerowy dla seniorów,
  • noce w bibliotece (raz w roku w okresie wakacji).

Od września Biblioteka w Brzeźniku bierze udział w programie „Czytam sobie w bibliotece”, który ma na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych. 

Adres: Brzeźnik 37, 59-700 Bolesławiec

Tel. 601 805 443

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 15.00-19.00,

Wtorek 11.00-15.00,

Środa prace wewnętrzne,,

Czwartek  15.00-19.00,

Piątek 08.00-12.00

Bibliotekę prowadzi: Mariola Łyszczarz