Biblioteka Publiczna w Kruszynie

Biblioteka Publiczna w Kruszynie istnieje od 1950 roku, najpierw jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Kraszowicach, następnie od 1978 roku jako Gminna Biblioteka Publiczna, którą w 1980 roku przeniesiono do Kruszyna. W 1991 roku nastąpiło połączenie biblioteki z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu. Obecnie w swoich zbiorach posiada ponad 14 tysięcy woluminów. Rocznie obsługuje ponad 500 czytelników. Oprócz gromadzenia i wypożyczania księgozbioru biblioteka prowadzi różnorodne działania skierowane do dzieci  i dorosłych. Jednym z największych dokonań w ostatnim czasie było stworzenie wystaw historycznych, które przyczyniły się do powstania publikacji książkowej „Kruszyn miejsce niezwykłe”.

Dane biblioteki :

adres: Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 1477

e-mail:

biblioteka czynna:

poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00-17.00

środa prace wewnętrzne 7.30-15.30

piątek 7.30-15.30, 

Bibliotekę prowadzi: Grażyna Wężyk