Działalność Biblioteki Publicznej w Trzebieniu

Biblioteka Publiczna w Trzebieniu  powstała w 1976 r. Przez szereg lat zmieniała swoje lokum. W 2014 r. została przeniesiona do Domu Ludowego „Jarzębina”.

Biblioteka prowadzi działalność:

  • Kulturalną: gromadzi, opracowuje, przechowuje materiały biblioteczne oraz udostępnia zainteresowanym.
  • Informacyjno-technologiczną: komputeryzacja, nowe metody i narzędzia  informacji. Powszechny dostęp do informacji. Zaspokojenie potrzeb informacyjnych.
  • Edukacyjną:  ciągła potrzeba kształcenia. Kształcenie poprzez zabawę, lekcje, konkursy, nauki pracy przy komputerze i inne.
  • Rozrywkową: gry, zabawy, występy dla dzieci, różne metody spędzenia czasu wolnego,  rozrywki dla dorosłych, występy kabaretowe, w Trzebieniu i innych miejscowościach).
  • Społeczną:  nowe formy kontaktów międzyludzkich, integracja pokoleń.

Biblioteka czynna:

  • poniedziałki   16.00 – 18.00
  • wtorki            8.00 – 12.00
  • środy             prace wewnętrzne
  • czwartki        16.00- 18.00
  • piątki             8.00 – 12.00

Bibliotekę prowadzi: Janina Kraczkowska