Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 61 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnoœlšskie - Sudety i Przedgórze Sudeckie
Ważnoœć: od godz. 08:00 dnia 06.09.2015 do godz. 05:00 dnia 07.09.2015
Przebieg: Prognozuje się wystšpienie silnego wiatru o œredniej prędkoœci od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.