Od dziś tj. od 28.08.2015r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Zmiany zostaną wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 1045).

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: obniżenia wysokości opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowania wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy, poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy, a także licznych zmian porządkujących i doprecyzowujących przepisy w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

Wiecej informacji znajdą Państwo w zakładce Ochrona Środowiska.

 

Monika Krosondowicz