JPEGco2_emissions-emisja-gazow-dyrektywa.jpeg (8,61KB)
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z Mikołowa jako Wykonawca "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec" przeprowadzi ankietyzację budynków położonych na terenie naszej gminy. Wypełniona przez mieszkańców ankieta stanowić będzie niezwykle ważną infomację o wielkości emisji dwutlenku węgla oraz zużyciu energii.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, a podane informacje będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby rzetelnego wykonania ww. dokumentu.

Ankieterzy będą posiadali stosowne upoważnienie. W celu potwierdzenia tożsamości ankietera można zadzwonić pod numer 32/326-78-16.

 

Monika Krosondowicz

 

PDFankieta.pdf (311,64KB)