Obecnie obserwujemy coraz więcej anomalii pogodowych takich jak intensywne, ulewne deszcze i gradobicia, a z drugiej strony okresy długotrwałej suszy. Gwałtowność i dynamika zachodzących zjawisk atmosferycznych lub długo trwająca susza może powodować straty i szkody w gospodarstwach rolnych i uprawach. Skala i zasięg zaistniałych szkód może mieć charakter klęski żywiołowej.

Rolnicy, którzy ponieśli poważne straty w wyniku klęski żywiołowej mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty. By jednak tak się stało, teren, na którym wystąpiła klęska, musi być uznany za obszar dotknięty klęską żywiołową.

ROLNIKU!

Jeśli Twoje gospodarstwo rolne ucierpiało w wyniku klęski suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, pożaru lub plagi gryzoni - zacznij działać. 

Uzyskanie pomocy finansowej dla gospodarstwa rolnego zależy przede wszystkim od Ciebie. Wójt/burmistrz wystąpi do Wojewody o powołanie Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych z tytułu lokalnych klęsk żywiołowych po zebraniu pisemnych wystąpień od poszkodowanych rolników z terenu, na którym wystąpiła klęska.

Wniosek o szacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest poniżej:

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód PDFzalacznik 1.pdf (114,27KB)

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw PDFzalacznik 2.pdf (98,11KB)

Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt PDFzalacznik 3.pdf (97,30KB)

Procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej PDFzalacznik 4.pdf (179,90KB)

Przydatne linki:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa

Uwaga !

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód musi zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie później niż 10 dni roboczych od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolnej w gospodarstwie, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej.

Szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody, np. zeznania świadków.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec.

Do wniosku należy załączyć ksero o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 r. złożonego w ARiMR.

Informuję także, że uruchomienie pomocy innej niż pomoc w formie kredytu preferencyjnego może nastąpić w przypadku podjęcia Uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy. Należy jednak nadmienić, że pomoc w tym zakresie będzie uruchomiona dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej co najmniej na powierzchni 70% upraw rolnych.

Jarosław Babiasz