W tym roku realizowana jest trzecia już odsłona Programu „Działaj Lokalnie”. Tym razem do dofinansowania wybrano 9 projektów na łączną kwotę 41 800,00 zł. W Programie udział bierze Stowarzyszenie "Żeliszowski Potok".

Na terenie Gminy Bolesławiec realizowany jest projekt pn. „Fitness klub 50+ kontynuacja”, będący dalszym ciągiem działań podjętych w projekcie realizowanym w ubiegłym roku. Jego wnioskodawcą i realizatorem jest Stowarzyszenie „Żeliszowski Potok”. Celem projektu jest doposażenie klubu w sprzęt oraz zakup kominka, aby można było spotykać się również w zimie i w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, by aktywnie spędzać czas podczas zajęć ruchowych. Celem jest także zintegrowanie mieszkańców Żeliszowa oraz poprawa kondycji fizycznej i psychicznej społeczności wiejskiej, szczególnie u osób w wieku 50+. W związku z tym w okresie realizacji projektu, czyli od czerwca do listopada br. odbywać się będą cykliczne zajęcia pod okiem instruktorów z nordic walking i callanetics lub zumby. Z kolei na 16 października zaplanowane jest ognisko integracyjne. Stowarzyszenie na jego realizację otrzymało kwotę 3 000,00 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z koordynatorką projektu – z Panią Dorotą Dobrzańską (tel. 888 912 895).

W aktualnej edycji dofinansowanie otrzymały jeszcze 8 innych projektów z obszaru „Wrzosowej Krainy”.

„Działaj Lokalnie” to program finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) we współpracy z Fundacją „Wrzosowa Kaina”.

Celem Programu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Dzięki temu realizowane projekty mają bardzo szerokie i pozytywne oddziaływanie. Nie sposób wymienić wszystkich ich zalet, ale z całą pewnością projekty te rozwijają aktywność społeczną, uczą postaw prospołecznych i wspólnego działania, wzmacniają więzi międzyludzkie, zachęcają do rozwijania swoich pasji i zapewniają atrakcyjne możliwości spędzania czasu, przełamują bariery międzypokoleniowe, promują miejscowości, uczą troski o środowiska lokalne, podtrzymują tożsamość i tradycję. Jednym słowem, są dobrymi praktykami, które warto naśladować!

Ewa Baran

„Działaj Lokalnie” we Wrzosowej Krainie-logo.jpeg