Fundacja Twoje Dziedzictwo przystąpiła już do drugiego etapu remontu dachu kościoła w Żeliszowie.

Przypomnijmy, każdy może wspomóc prace, które mają na celu rewitalizację Perły Żeliszowa. Konto dedykowane dla wpłat na remont Perły Żeliszowa to 55 2030 0045 1110 0000 0262 9270. 

Do tej pory na remont przeznaczono 250.626,82 zł. 

Więcej informacji na stronie Fundacji Twoje Dziedzictwo

W. Korwin Szymanowski