17 czerwca po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej mieli okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami z innych szkół i młodzieżą z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu podczas ostatniego etapu projektu „Deutsch für die Grundschule”.

Przez kilka miesięcy uczniowie gminnych oraz bolesławieckich szkół rywalizowali w różnorodnych konkurencjach, które wspomagały ich znajomość języka niemieckiego.

Podczas ostatniego spotkania uczniowie klasy VI mieli okazję zaprezentować swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach. Ich pokazy były połączone z ich uzdolnieniami językowymi. Uczniowie prezentowali różne dziedziny, które były przez nich omawiane w języku niemieckim.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej mieli okazję zatańczyć, zaśpiewać, zagrać na różnych instrumentach, pochwalić się uzdolnieniami akrobatycznymi, przedstawić w języku niemieckim prezentację o niemieckiej młodzieży, wychowywanej bez rodziców. Szóstoklasiści zapoznali rówieśników i gimnazjalistów z twórczością braci Grimm, czytając w języku niemieckim i przedstawiając ilustracje pasujące do kolejnej baśni.

Następnym etapem konkursu było grupowe rozwiązywanie quizów w języku niemieckim. Grupy były tworzone z dzieci różnych szkół, przez to uczyły się współpracy i zdrowej rywalizacji. Po zakończeniu rozwiązywania quizów, uczniowie przemieścili się do innej sali, w której pod okiem nauczycieli oglądali niemiecki film, po którym mieli rozwiązywać testy. Pytania zawarte w nich dotyczyły obejrzanego materiału. Były podchwytliwe i dość trudne.

Ostatnim etapem konkursu było odnalezienie przez uczestników projektu odpowiedniego obiektu. Uczniowie zmienili miejsce pobytu. Tym razem zjawili się na placu ze znakami drogowymi, gdzie były rozmieszczone dane obiekty bez nazw. Szóstoklasiści musieli odnaleźć np.: szpital, aptekę, hotel, pocztę, ratusz. Uczniowie, pytając gimnazjalistów o drogę,  kształtowali umiejętności interpersonalne oraz językowe.

W oczach młodzieży widać było wielką radość po osiągnięciu celu, kiedy odnaleźli dany obiekt. Po tych wojażach cały projekt zbliżał się ku końcowi. Wszystkie punkty zdobywane w ciągu kilku miesięcy zmagań, zostały podsumowane i wyłoniono 3 zwycięzców.

I miejsce zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej - Wiktoria Bednarczuk. Pokonała ona ogromną konkurencję, wszystkie uczestniczące w projekcie szkoły gminne i bolesławieckie. Uczennica otrzymała dyplom oraz nagrodę rzeczową. Cała grupa dzieci z jej szkoły, nauczyciel przygotowujący ją do wszystkich konkursów - mgr Beata Przeperska byli dumni z osiągnięć szóstoklasistki. Na jej sukces pracowali również wszyscy uczniowie klasy VI, którzy wraz z nią prowadzili boje przez kilka miesięcy w Gimnazjum samorządowym nr 2 w Bolesławcu.

Beata Przeperska