16 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s Kruszynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca akcję pn. „Woda źródło życia czyli z PWiK’iem o wodzie, ściekach i zielonej energii”. Akcja była skierowana do uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec i obejmowała zajęcia terenowe prowadzone na terenie obiektów należących do PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. oraz konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę. Głównym organizatorem akcji było Bolesławieckie PWiK, które przygotowało ją wykorzystując dofinansowanie ze środków Gminy Bolesławiec, zaś patronat honorowy nad akcją objął Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski.

Udział w zajęciach terenowych, które odbyły się na przełomie maja i czerwca, a obejmujących wizytę na terenie ujęcia wody „Modłowa” oraz oczyszczalni ścieków w Bolesławcu wzięło niemal stu trzecioklasistów z 8 gminnych szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się skąd się berze woda w kranie, jak się ją produkuje, uzdatnia i dlaczego naszą bolesławiecką można pić prosto z kranu!

Na oczyszczalni ścieków uczestnicy dowiedzieli się czym są ścieki, jak je oczyścić i wyprodukować z nich nawóz i zieloną, ekologiczną energię. Aby włączyć do czynnego udziału potencjalnych młodych inżynierów przygotowano doświadczenia oraz prezentację multimedialną, a każdy z uczestników został obdarowany słodką i edukacyjną zarazem niespodzianką.

Wiedza zdobyta podczas zajęć terenowych pozwoliła wyłonić 3 reprezentantów każdej ze szkół, którzy 16 czerwca bieżącego roku stanęli w szranki w konkursie gminnym. Konkurencja była niezwykle zacięta, a wszyscy młodzi uczestnicy wykazali się wiedzą na najwyższym poziomie. Przyznano trzy punktowane miejsca, a ich zdobywcy otrzymali atrakcyjne nagrody wręczone przy dźwiękach fanfarów:

  • pierwsze miejsce zdobywając maksymalną ilość punktów zajęła Patrycja Bojko ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie,
  • miejsce drugie zajął Kuba Chmyziński ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu,
  • trzecie miejsce zajęła Daria Chromińska będąca reprezentantką Szkoły Podstawowej w Ocicach.

Uroczystą galę podczas, której każdemu z uczestników konkursu został wręczony dyplom i nagroda za udział uświetnili swoim udziałem: Grzegorz Kozłowski – Dyrektor ds. technicznych PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o., Andrzej Dutkowski –  Wójt Gminy Bolesławiec,  Honorowy Patron akcji, Dyrektorzy Gminnych Szkół Podstawowych orazwychowawcy klas, biorących udział w zajęciach, które wspaniale przygotowały dzieci do udziału w konkursie oraz rodzice dzieci biorących udział w konkursie.

Galę zakończył słodki poczęstunek dla uczestników.

Magdalena Grundman