17 czerwca w Domu Ludowym "Jarzębina" w Trzebieniu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"

Podczas posiedzenia podjęto między innymi uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za 2014 r.